Pravila kluba

Preferans klub Dama Herc

Član 1.

Sa jednog računara je dozvoljena jedna registracija. Ukoliko više korisnika upotrebljava isti računar, po zahtevu korisnika administrator može da odobri više registracija, najviše tri. Više registracija sa jednog računara će biti evidentirano u posebnom fajlu. Zabranjen je ulazak u klub pod tuđim imenom i šifrom. Sva korisnička imena koja sadrže, ili asociraju na pogrdne izraze, biće brisana. Ukoliko se nedvosmisleno utvrdi da korisnik ima više korisničkih imena bez dozvole administratora, sva imena mogu biti brisana.

Član 2.

Svako vređanje članova na javnom i partijskom četu, po bilo kojoj osnovi (lično, versko, nacionalno...) će biti sankcionisano izbacivanjem iz kluba bez prethodnog upozorenja. Ista sankcija će biti primenjena i za nedoličan način izražavanja na javnom četu. Ravnopravni su i napad i odbrana, s obzirom da i za odbranu postoji mogućnost privatnog ili grupnog razgovora.

Vlasnici ovog programa ne snose nikakvu odgovornost za sve što je izrečeno na privatnim četovima, pošto se privatni četovi ne evidentiraju na serveru.

Član 3.

Namerno napuštanje partija nije dozvoljeno. Prekinute partije će biti automatski otpisane u roku od 48 sati, ukoliko je odigrano vise od 2/3 ruku i ako igrac koji je trenutno najbolji nije prvi izašao. Na insistiranje bar jednog igrača, prekinuta partija može biti otpisana i u roku od 24 sata ako je evidentno da je mogla biti nastavljena. Dodatna sankcija za namerno napuštanje partije je 24 sata zabrane igranja. Za ponovljeno napuštanje partija sankcija može biti određjena i na drugi način.

Član 4.

Za učestvovanje u partijama članovi Kluba moraju imati virtuelne dinare (žetone) koji se stiču na dva načina:

  • Prilikom prvog ulaska u klub svaki član dobija 50 virtuelnih dinara (žetona) koje može da koristi isključivo za igru - ne može da ih poklanja drugim članovima.
  • Uplatom na račun koji je objavljen na ovom sajtu. Ove virtuelne dinare (žetone) član može da poklanja drugim članovima.

Zabranjeno je igranje partija u cilju sticanja materijalne koristi.

Za sva pitanja, primedbe i sugestije, na raspolaganju vam je e-mail adresa prefdamaherc@gmail.com