Pravila ekipnog i pojedinacnog takmicenja

Preferans klub Dama Herc

 • Ekipa se sastoji od 3 clana.
 • Takmičenje se sastoji od 5 kola.
 • Igraju se partije od 200 bula sa 3 refea.
 • Zvanični termini za odigravanje partija ekipnog i pojedinačnog takmičenja su ČETVRTAK i NEDELJA u 21h ukoliko u obaveštenju o takmičenju nije naznačeno drugačije. Trajanje partije je 3 sata.
 • Partije prvog kola počinju u tačno naznačeno vreme a partije drugog, trećeg itd. do petog mogu se zakazivati i igrati po zaključenju predhodnog kola a najkasnije u tačno naznačeno vreme.
 • Broj ekipa nije ograničen. Nakon zatvaranja prijava, broj ekipa mora biti deljiv sa 3. Jedna, ili dve zadnje prijavljene ekipe mogu biti skinute sa spiska ukoliko broj prijavljenih ekipa nije deljiv sa 3. Skinuti žetoni se u tom slucaju vraćaju kapitenu.
 • Ekipe moraju imati kapitena koji i prijavljuje ekipu. Žetoni se skidaju kapitenu, a on se alimentira od članova ekipe. Svi žetoni koji se prikupe od uplata za ekipno i pojedinacno takmicenje ulaze u nagradni fond.
 • Za prijavu ekipe se kapitenu skida 450 zetona ukoliko nije drugačije naznačeno u obaveštenjima o takmičenju. Od prikupljenih sredstava 70% se deli kao nagrada za tri prvoplasirane ekipe, odnosno pojedinca, tako sto prva osvaja 45%, druga 35% i treca 20%. Ostatak sredstava ce biti rasporedjen za finaliste u ligi, po istom procentualnom sistemu.
 • Prijavljivanje ekipa moze da počne nakon objavljivanja lepljivom porukom, prilikom ulaska u klub ili objavom na forumu u temi Obaveštenja.
 • Način prijavljivanja ekipa: kapiten ekipe klik na TAKMICENJA, u padajucem meniju EKIPNO i klik na prijava. Upisuje se naziv ekipe, zatim kapiten ne upisuje svoje ime vec upisuje nick svog prvog saigrača, pravi RAZMAK (bez zareza, crtice, tačke) i upisuje nick drugog saigrača. Program automatski prihvata ekipu sa nickom kapitena. Vrlo je bitno da uradite ovo pravilno i ekipa je prijavljena.
 • Prvo kolo se odvija izmedju susednih ekipa i pojedinaca po slučajno odabranom redosledu (prvi sa drugim i trećim, ..., sedmi sa osmim i devetim, ... 34-ti sa 35-tim i 36-tim, ...), a svako sledeće izmedju susednih ekipa i pojedinaca po plasmanu iz prethodnih kola. Do otvaranja prvog kola, prijavljene ekipe i pojedinci su sortirani po imenima, abecedno. Nakon zaključenja prijava i otvaranja prvog kola, spisak prijavljenih ekipa i pojedinaca je vidljiv po redosledu odigravanja.
 • Igraci mogu medjusobno da se dogovaraju o terminu odigravanja partija u okviru predvidjenog vremena za to kolo.
 • Svaki prijavljeni igrač ce nakon ulaska u klub, biti u situaciji da vidi s kim moze da igra to kolo. Raspoloživi igrači su označeni sa E1 i E2 u ekipnom, odnosno P1 i P2 u pojedinačnom. Možete da birate izmedju jednog označenog sa E1 i jednog sa E2.
 • Igrač koji šalje poziv za partiju mora kliknuti na "Ekipno" u padajućem meniju, koji se otvara nakon sto klikne "Nova". Broj bula i refea podešava program.
 • Brojevi partija ekipnog takmicenja su u spisku partija u toku oznacene plavim fontom
 • Ukoliko je neko od članova ekipe sprečen da odigra odredjeno kolo, dužan je da obezbedi zamenu. Opcija se nalazi u glavnom meniju u naslovu Takmičenja. U pregledu po partijama i po igracima, rezervni igrac ce biti oznacen zvezdicom i biti upisan pored imena igraca kojeg je menjao.
 • Igrač je dužan da bude u klubu, kao i da ne igra partiju za ligu, između 21 i 21:15 na dan zvanicnog termina odigravanja takmičenja.
 • Ukoliko u partijama pojedinacnog takmicenja nakon zadnjeg termina nedostaju igraci, od prisutnih takmicara koji nemaju saigrace dodeljuju se novi saigraci. Partija na novim takmicarima mora poceti najkasnije do 21:30h. Takmicari koji nisu bili prisutni dobijaju 0 bodova.
 • Ukoliko se neko od igrača ne pojavi u predvidjenom roku, njegova ekipa u toj partiji dobija 0 bodova, dok saigrači dobijaju po 3 boda.
 • Sve nezavršene partije se automatski otpisuju nakon isteka vremena predvidjenog za to kolo.
 • Ukoliko sva tri igrača završe partiju na nula poena, svi dobijaju po 3,0 boda.
 • Bodovanje partije se radi po sledećem sistemu. Najbolji igrač dobija 4,0 boda, drugi igrač dobija 3,0 a treći igrac dobija 1,0 bod.Ukoliko je igrač "dobar" (negativan rezultat), dodaje mu se po 0,1 bod na svakih započetih 100 poena, najviše do 0,5. Ukoliko je igrač "los" (pozitivan rezultat), oduzimaju se po 0,1 bod na svakih započetih 100 poena, najviše do 1,0. Dakle, za prvo mesto se dobija 4,1-4,5 boda, za drugo mesto se dobija 2,0-3,5 boda, a za trece mesto se dobija 0-0,9 boda.
 • Ako je partija prekinuta a trenutno najbolji igrač je prvi izašao, svi igrači dobijaju po 2 boda. Sve ostale prekinute partije takmičenja se otpisuju prema uobičajenim pravilima.
 • Sve zloupotrebe će biti kaznjene zabranom nastupa cele ekipe u tekućem takmičenju, kao i potencijalnom zabranom igranja sledećih takmicenja, a u zavisnosti od težine prekršaja.
 • Sve odredbe Pravilnika o ekipnom takmičenju, vezane za prijavu, vreme odigravanja, bodovanje i slično, se primenjuju i u pojedinačnom takmicenju, osim odredbe o zameni igrača.
 • Ukoliko se sudija ne pojavi u toku trajanja partije, problem moze biti resen i posle partije.
SREĆNO I DOBRODOŠLI