Ugovor

Preferans Klub Dama Herc

Član 1.

Ovim Ugovorom regulisan je odnos između Preferans kluba "Dama herc" (u daljem tekstu Klub) i igrača (u daljem tekstu Igrač) koji je skinuo igru "Preferans Online" (u daljem tekstu Program) kako bi je instalirao na računar radi igranja ove igre.

Ugovorne strane prihvataju da je Ugovor validan i punovažan i u elektronskoj formi.

Ugovor je u svakom trenutku dostupan javno na sajtu https://www.prefdamaherc.com/

Sadržaj Ugovora može u bilo kom trenutku biti promenjen. Ukoliko je promena Ugovora na štetu postojećih Igrača, javno obaveštenje o tome unutar Programa treba da bude postavljeno najkasnije 7 dana od promene Ugovora.

Član 2.

Svaki Igrač koji skine Program time prihvata odredbe ovog Ugovora.

Prihvatanjem ovog Ugovora, Igrač ujedno prihvata da njegovo ponašanje tokom korišćenja Programa bude u skladu sa sledećim dokumentima:

 • Pravila kluba
 • Pravila igre
 • Pravila suđenja

Ovi dokumenti su u svakom trenutku dostupni javno na sajtu https://www.prefdamaherc.com/

Igrač ne može da prenese prava i obaveze iz ovog Ugovora na drugu osobu.

Ovaj Ugovor se raskida ukoliko je Igrač trajno banovan iz Kluba

Član 3.

Klub se obavezuje na čuvanje tajnosti podataka koji su deklarisani kao tajni.

Klub ima pravo da očita i arhivira broj hard diska računara na kome je pokrenut Program.

Klub ima pravo da arhivira IP adresu sa koje Igrač pokreće Program.

Klub ima pravo da arhivira sadržaj javnih, partijskih i kibicerskih četova.

Klub se obavezuje da neće arhivirati sadržaj privatnih i grupnih četova.

Sledeći podaci su javni:
 • nadimak koji korisnik koristi u Programu
 • podešavanja koja za rezultat imaju vidljiv efekat u Programu (primer: izbor pola)
 • spisak odigranih partija i tok odigranih ruku
 • sudijske odluke
 • svi rezultati koje je Igrač postigao tokom igranja
 • poruke u javnom i kibicerskom četu
 • poruke na forumu
 • podaci o kvalitetu konekcije sa Igračem (ping)
Sledeći podaci su tajni:
 • šifra koju Igrač koristi za ulazak u Klub
 • lični podaci Igrača
 • poruke u privatnom i grupnom četu
 • memo poruke koje Igrači međusobno razmenjuju
 • stanje žetona Igrača; izuzetak je slučaj kada Igrač nema dovoljno žetona za igranje kada je dozvoljeno da njegovo ime u Programu bude ispisano drugačije nego imena ostalih Igrača
 • podaci o poklanjanju žetona
 • podaci o računaru sa koga je pokrenut Program
 • podaci o IP adresi sa koje je pokrenut Program

Odluku o tajnosti podataka koji nisu navedeni ni kao javni ni kao tajni donosi Klub i o njihovoj tajnosti se ne može unapred donositi zaključak ukoliko nisu na ovom spisku.

Klub ima pravo da arhivira podatke o svim Igračima koji su koristili Program.

Član 4.

Novac koji Igrač uplati kako bi dobio žetone za igru, i za koji je Klubu stigla potvrda o uplati, se ne vraca bez obzira na razlog prestanka clanstva.

Klub ne snosi odgovornost za novac koji je Igrač uplatio, a o kome Klubu nije stigla potvrda.

Igrači ne mogu ostvarivati finansijsku dobit korišćenjem ovog Programa.

Član 5.

Ovaj Ugovor i svaka njegova naredna verzija stupaju na snagu sa vremenom njegovog objavljivanja.